Kom ihåg att memorera ditt startled!
Startlista läggs ut här under kvällen efter anmälningstidens utgång
Startlista till deltävling 6, Hallsbergs MK
Reglementet finner du här
>>>>>>